Cristin-resultat-ID: 1954946
Sist endret: 16. november 2021, 08:11
Resultat
Rapport
2019

Utredninge - Fremtidsmuligheter i maritime næringer - OC2019 A-120

Bidragsytere:
 • Beate Kvamstad-Lervold
 • Even Ambros Holte og
 • Ulf Johansen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 72

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsøkonomi
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utredninge - Fremtidsmuligheter i maritime næringer - OC2019 A-120

Sammendrag

Utredningens hovedmål å kartlegge mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050. Innledningsvis gjøres det opp en kort status når det gjelder dagens situasjon innen maritim næring. Dernest løftes viktige teknologiområder frem, hvor det er rimelig å anta at norsk maritim næring har et naturgitt konkurransefortrinn overfor andre nasjoner. Utredningen peker også på hvilke muligheter som ligger i teknologi, samt både nye og fremvoksende næringer, som flytende havvind, CCS og havbunnsmaterialer, men også nye muligheter innenfor eksisterende næringer slik som havbruk og flerbruk av havet. Potensielle barrierer som kan være til hinder for ønsket utvikling belyses, samt hvilke "grep" som kan gjøres for å overkomme disse. Avslutningsvis gjøres det vurderinger omkring fremtidig verdiskaping og sysselsetting for de enkelte næringene (rederi, verft, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører) frem mot 2050.

Bidragsytere

Beate Kvamstad-Lervold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Even Ambros Holte

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Ulf Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3