Cristin-resultat-ID: 1955477
Sist endret: 17. november 2021, 10:52
Resultat
Rapport
2021

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur - Oppdatering september 2021

Bidragsytere:
 • Jon Albretsen og
 • Lars Asplin

Utgiver/serie

Utgiver

Havforskningsinstituttet

Serie

Rapport fra havforskningen
ISSN 1893-4536

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021 - 49
Antall sider: 54
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur - Oppdatering september 2021

Sammendrag

Vintermånedene januar og februar 2021 var relativt kalde i hele landet, og mens den kalde tendensen holdt seg tom. mai for de nordligste produksjonsområdene, så var temperaturforholdene mer normale eller varmere i sørlige, vestlige og midtre deler av landet. Den nordligste delen av landet hadde relativt normale temperaturer i sommermånedene. Resten av landet hadde noe høyere temperaturer gjennom våren og sommeren, men juli var spesielt varm i Sør-Norge. De valgte indikatorene for saltholdighet angir normale tilstander gjennom vinteren 2021. Juni skiller seg ut som en måned hvor flere produksjonsområder opplevde relativt høy avrenning og sterkt brakkvannslag, mens vi finner det motsatte mønsteret i den varme måneden juli.

Bidragsytere

Jon Albretsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Lars Asplin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet
1 - 2 av 2