Cristin-resultat-ID: 1957224
Sist endret: 22. november 2021, 12:12
Resultat
Rapport
2021

DigiPAS: Digitale tavleløsninger for økt kvalitet, bedre pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten Erfaringer fra fem norske kommuner

Bidragsytere:
 • Mette Røhne og
 • Lisbet Grut

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2020:01350
Antall sider: 76
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DigiPAS: Digitale tavleløsninger for økt kvalitet, bedre pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten Erfaringer fra fem norske kommuner

Sammendrag

(ISBN-nummer: 978-82-14-06412-4) I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. Digitale tavler har gitt gevinster gjennom 1) orden og struktur, 2) effektiv arbeidsflyt, 3) smartere jobbing og 4) systematisk pasientsikkerhetsarbeid på tvers av hjemmetjenesten, korttidsinstitusjoner og tjenestekontor. Innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet er forbedret; kartlegging av nye pasienter innen frist har økt fra 8,9% til 60% og fullført kartlegging økt fra 17,8% til 90%. IMATIS-tavlene har støttet samhandling på tvers av avdelinger og erstattet ressurskrevende arbeidsprosesser hvor ansatte har koordinert via telefon, e-post og PLOmeldinger. På tjenestekontor har samhandlingstavler gitt god oversikt over pasienter og plasser og gitt arbeidsstøtte ved utskrivning av pasienter fra sykehus. Det har bidratt til en reduksjon i overliggerdøgn på 53,9% som tilsvarer en unngått kostnad på ca. 2,6 millioner kroner for den aktuelle kommunen og har bidratt til en kapasitetsøkning på cirka 30%. Målrettet deling av personsensitiv informasjon har gitt bedre personvern. Tavlene har vært et nyttig verktøy for å jobbe annerledes med brukermedvirkning og for håndtering av koronasituasjonen. Strukturert og målrettet utvikling og innføring har forenklet pasientsikkerhetsoppgaver og brukeroppfølging og støttet arbeidsprosesser og samhandling og ført til økt kvalitet, frigjort tid og unngåtte kostnader. Skien kommune har vært prosjekteier og Horten, Larvik, Drammen og Sandefjord kommune har vært partnere sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Telemark v/Porsgrunn kommune og leverandørene Imatis AS og Sensio AS samt SINTEF og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som forskningspartnere.

Bidragsytere

Mette Røhne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2