Cristin-resultat-ID: 1959490
Sist endret: 26. november 2021, 08:50
Resultat
Faglig foredrag
2021

Spillbasert læring og konflikthåndtering

Bidragsytere:
 • Line Kolås og
 • Robin Isfold Munkvold

Presentasjon

Navn på arrangementet: Webinarfestivalen
Sted: Online
Dato fra: 25. november 2021
Dato til: 25. november 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: NTNU

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spillbasert læring og konflikthåndtering

Sammendrag

Gjennom tidligere studier innen prosjektbasert læring i SFU Excited, har vi lært om studentenes akademiske følelser (Pekrun et al, 2002), og ønsket å ta tak i frustrasjonen som mange studenter kjenner på ved langvarig gruppearbeid. Vi har fått utviklet spillet «Cards of conflict» som har som mål å gjøre studenter i høyere utdanning bevisst på ulike konflikthåndteringsstrategier innen prosjektbasert læring. En følelse av frustrasjon kan være knyttet til andre gruppemedlemmer og deres innsats, egen innsats og kompetanse, eller utfordringer i utviklingsarbeidet i prosjektet. Man kan diskutere om frustrasjon er en aktiverende eller deaktiverende følelse (Pekrun et al, 2002) i en læringsprosess. Jamfør teorien om den proksimale utviklingssone (Vygotsky, 1978) kan man argumentere for at frustrasjon som en negativ akademisk følelse (Pekrun et al, 2002) fører til deaktivering, men Baker et al (2010) påpeker at det er bedre å være frustrert enn å kjede seg, og at frustrasjon i seg selv ikke nødvendigvis betyr dårligere læring. “Frustrasjon og forvirring kan være en naturlig og uunngåelig del av læringsopplevelsen når man møter vanskelig materiale» (Baker et al, 2010). Som lærer er utfordringen å gjøre frustrasjonen til en aktiverende følelse som fører til mestring, for eksempel gjennom å bygge stillas i studentenes læringsprosess. Spillet «Cards of conflict» presenterer studentene for en rekke scenarier/konflikter, hvor man gjennom diskusjoner i mindre grupper skal velge en strategi for å løse konflikten. Strategier for konflikthåndtering er inndelt i hovedstrategiene Imøtekommende, Unnvikende, Kompromiss, Konkurrerende og Samarbeidende.

Bidragsytere

Line Kolås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Robin Isfold Munkvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 2 av 2