Cristin-resultat-ID: 1960309
Sist endret: 28. november 2021, 12:01
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2021

Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling

Bidragsytere:
 • Heidi Biseth
 • Anne Bergliot Øyehaug
 • Line Husjord
 • Bengt Haugseth
 • Åsmund Aamaas
 • Andrea Kjekshus Reite
 • mfl.

Presentasjon

Navn på arrangementet: Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling
Sted: Online
Dato fra: 23. november 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning/HINN

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling

Sammendrag

I denne sesjonen bruker vi eksempler fra NFR-prosjektet BRIDGES, et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Høgskolen Innlandet (HINN) og UiT Norges Arktiske Universitet. BRIDGES tar utgangspunkt i at tverrfaglig arbeid i lærerutdanning og skole er nødvendig for å møte nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer. Dermed ser vi tverrfaglig arbeid i utdanningssektoren som et viktig utgangspunkt for å få til ei bærekraftig omstilling i samfunnet framover. Sesjonen inneholder fire presentasjoner. Førsteamanuensis Anne Bergliot Øyehaug (HINN) presenterer hvordan BRIDGES har jobbet fram en måte å kartlegge lærerutdanningenes intensjoner og arbeid med tverrfaglig arbeid. Her er studie- og emneplaner inkludert, samt ledere, lærerutdannere og lærerstudenter. BRIDGES masterstudenter Andrea Kjekshus Reite og Ingri Elise Mardal (UiT) er bekymret når Medietilsynets rapporter viser at barn og unge helt ned i seksårsalderen blir eksponert for pornografisk innhold på nett. Med stor tilgang på digitale verktøy er grov pornografi kun tre tastetrykk unna. Gjennom et tverrfaglig arbeid i naturfag og samfunnsfag undersøker de hvordan lærere forbereder elever på mellomtrinnet på møtet med pornografisk innhold på nett.  Bengt Haugseth er førstelektor i musikkpedagogikk og Line Husjord, universitetslektor i mat og helse, samarbeider med sine fagfelt i tiltaket «Mat og musikk for livsmestring» med erfaringer fra skole som brukes inn i lærerutdanningen på UiT. Førstelektor Åsmund Aamaas viser betydningen av tverrfaglig profesjonsutvikling i en internasjonal kontekst med søkelys på bærekraft, mangfold, demokrati og medborgerskap. Felles ekskursjoner, oppgaver, dialog, feltarbeider og diskusjoner blant nordiske studenter og lærerutdannere med utgangspunkt i stedsbaserte problemstillinger har ført til lærerutdannere og lærerstudenter som endrer perspektiv og utvikler seg profesjonelt. Dette er et tiltak BRIDGES ved USN følger.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Heidi Biseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Bergliot Øyehaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Line Husjord

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Bengt Haugseth

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bengt Haugseth
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet

Åsmund Aamaas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »