Cristin-resultat-ID: 1961742
Sist endret: 30. november 2021, 13:37
Resultat
Briefs
2021

Sammenhengen mellom arealregnskap på norsk og FNs og EUs økosystemregnskap. NIBR-notat 2021:105

Bidragsytere:
  • Marthe Indset

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom arealregnskap på norsk og FNs og EUs økosystemregnskap. NIBR-notat 2021:105

Sammendrag

Mengden og kvaliteten på våre økosystemer vil bli avgjørende for om vi når FNs bærekraftmål (Naturpanelet 2020). Inntil nylig har tap av natur og økosystemenes bidrag til velferden og økonomien som pollinering, karbonlagring og sykdomsregulering, i liten grad blitt verdsatt. Tradisjonelle regnskapsstandarder har kun tatt høyde for menneskeskapte varer og tjenester. Arealregnskap kan være et første steg mot et mer enhetlig rammeverk for bærekraftig arealforvaltning.

Bidragsytere

Marthe Indset

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1