Cristin-resultat-ID: 1961753
Sist endret: 30. november 2021, 13:42
Resultat
Briefs
2021

Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune tester ny standardfor økosystemregnskap. NIBR-notat 2021:106

Bidragsytere:
  • Marthe Indset

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune tester ny standardfor økosystemregnskap. NIBR-notat 2021:106

Sammendrag

Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Viken har vesentligbyvekst, og dermed økt risiko for at biologisk mangfold og naturverdier kan gå tapt gjennom omdisponeringog utvikling av naturområder. Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune utvikler derfor arealregnskap for bærekraftig bruk av arealer og biologisk mangfold.

Bidragsytere

Marthe Indset

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1