Cristin-resultat-ID: 1963790
Sist endret: 22. desember 2021, 13:14
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2021

KAN VIRTUELLE NATUROPPLEVELSER ØKE FØLELSEN AV TILHØRIGHET TIL NATUREN? EN «MIXED-METHODS» STUDIE

Bidragsytere:
 • Giovanna Calogiuri
 • Sigbjørn Litleskare
 • Amelia Haile
 • Ole E. Flaten og
 • Fred Fröhlich

Presentasjon

Navn på arrangementet: Forskning i Friluft 2021
Sted: Hamar
Dato fra: 1. desember 2021
Dato til: 2. desember 2021

Arrangør:

Arrangørnavn: Norsk Friluftsliv

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KAN VIRTUELLE NATUROPPLEVELSER ØKE FØLELSEN AV TILHØRIGHET TIL NATUREN? EN «MIXED-METHODS» STUDIE

Sammendrag

Problemstilling Hvilket potensiale har virtuell virkelighet (VR) som verktøy for å øke menneskers følelser av tilhørighet til natur? Perspektiv og bakgrunn Med økende urbanisering står vi ovenfor en økende risiko for at mennesker blir gradvis frakoblet fra naturen, både fysisk og psykologisk. VR blir benyttet som et verktøy for livsstilsendringer i ulike settinger, men det er foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om VR kan benyttes som et verktøy for å øke menneskers følelser av tilhørighet til naturen. Metode I et randomisert kontrollert eksperiment [1] gikk en gruppe friske voksne på en tredemølle i 10 minutter mens de fikk se virtuell natur (en gåtur ved Glomma, i Elverum) i et VR headset. To ulike typer VR ble testet: en 360° video (n = 20) og en tredimensjonal modell (n = 19). En kontrollgruppe gikk på tredemølla uten VR (n = 21). Før og etter eksperimentet ble deltakeres tilhørighet til naturen målt [2]. Studien inkluderte også målinger av trivsel, fasinasjon, intensjon til å besøke stedet i virkeligheten, og deltakeres bakgrunnsinformasjon. I tillegg ble kvalitative data samlet inn. Resultater Begge VR-variantene var assosiert med en signifikant økning i tilhørighet til natur sammenlignet med kontroll. Økningen var positivt korrelert med deltakeres trivsel under VR, fasinasjon, og intensjon til å besøke stedet i virkeligheten. Det var også en signifikant og positiv korrelasjon med deltakernes fysisk aktivitetsnivå. Den kvalitativ analysen identifiserte følgende temaer: 1) Påvirkning av Teknisk utstyr; 2) Presens i VR- en distinkt opplevelse; 3) 3) Virtuelt landskap; 4) Psyko-fysiske effekter; 5) Potential. Konklusjoner VR har potensiale til å fremme økt følelse av tilhørighet til naturen som igjen kan øke intensjonen til å oppsøke og ivareta ekte naturområder. Referanser 1. GreenVR – Developing and testing health-promoting VR systems. A pilot study connected to a H2020 proposal https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=624906 2. Mayer, F. S., et al. (2009). Why Is Nature Beneficial? The Role of Connectedness to Nature. Environ Behav, 41(5), 607-643.

Bidragsytere

Giovanna Calogiuri

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sigbjørn Litleskare

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Amelia Haile

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Ole Einar Flaten

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ole E. Flaten
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet

Fred Fröhlich

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5