Cristin-resultat-ID: 1965187
Sist endret: 6. desember 2021, 15:24
Resultat
Rapport
2021

Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk - Del 1 berggylt

Bidragsytere:
 • Ingrid Lein
 • Gerd Marit Berge
 • André Sture Bogevik
 • Grete Bæverfjord
 • Kristin Hamre
 • Grete Hansen Aas
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 31/2021
Antall sider: 88
ISBN: 978-82-8296-694-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk - Del 1 berggylt

Sammendrag

Berggylt bør i alle livsstadier tilbys fôr som er prosessert ved lave temperaturer, som agglomerering eller kaldekstrudering, fordi dette gir bedre mineralisering og mindre deformiteter, og også redusert dødelighet hos berggyltyngel. Skal nivået av fett eller fosfolipider i fôr til berggylt økes bør dette skje i form av marine fosfolipider. Høyt fettinnhold og høy andel marine fosfolipider ga økt vekst hos berggylt, delvis som fett i muskel og lever, samt bedre tarmhelse. Økt innhold av marine fosfolipider i fôret kan muligens brukes som en strategi for å øke energireservene og velferdsstatusen hos berggylt i forkant av vintermånedene. Fordi det benyttes råvarer av høy kvalitet i fôr til berggylt er det lite behov for å tilsette ekstra vannløselige vitaminer, med unntak av vitamin C. Behovet for vitamin C dekkes ved 170 mg/kg tørt fôr. Enkelte mineraler er vanskelig tilgjengelige for berggylt sannsynligvis fordi den mangler mage med lav pH. Samspill mellom kobber og sink gjør at vi foreslår tilsetning på henholdsvis 15 og 90 mg/kg. For mangan anbefales opp til 16 mg/kg. Flere undersøkelser må til for å gi klare svar på behov for ulike vitaminer og mineraler hos berggylt. Krill og fjørfeprodukter er aktuelle råvarer som kan redusere innblandingen av kostbart torskemuskel- og rekemel i fôr til berggylt. Total utbytting av disse ingrediensene i fôr til berggylt på 30-70 g ga redusert overlevelse og signifikant lavere vekst. Innblandingsnivå og tilsetning av enkeltkomponenter må optimaliseres for å finne en kombinasjon som kan erstatte dagens standard.

Tittel

Nutritional needs and feeding for optimal health and survival of cleanerfish - Part 1 Ballan wrasse

Sammendrag

Feed for ballan wrasse should be processed at low temperatures to reduce the prevalence and severity of skeletal deformities in ballan wrasse. Increased content of marine phospholipids in the feed can possibly be uses as a strategy to increase the energy reserves in ballan wrasse. The requirement for micronutrients seems to be close to the recommended numbers for salmon. Krill and poultry products can be cheaper alternatives to cod muscle and shrimp meal in feeds for ballan wrasse. However, total replacements with poultry meal resulted in reduced survival and significantly lower growth. More research is needed to optimize both the optimal combination of different feed ingredients and the requirements for specific micronutrients.

Bidragsytere

Ingrid Lein

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Produksjonsbiologi ved NOFIMA

Gerd Marit Berge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ernæring og fôrteknologi ved NOFIMA

André Sture Bogevik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ernæring og fôrteknologi ved NOFIMA

Grete Bæverfjord

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ernæring og fôrteknologi ved NOFIMA

Kristin Hamre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fôr og ernæring ved Havforskningsinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »