Cristin-resultat-ID: 1969082
Sist endret: 15. desember 2021, 16:29
Resultat
Rapport
2021

Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater

Bidragsytere:
 • Øivind Due Trier
 • Anders U. Waldeland og
 • Rune Solberg

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk Regnesentral

Serie

NR-notat

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: SAMBA/26/21
Antall sider: 146

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater

Bidragsytere

Øivind Due Trier

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral

Anders Ueland Waldeland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anders U. Waldeland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral

Rune Solberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral
1 - 3 av 3