Cristin-resultat-ID: 1977473
Sist endret: 10. januar 2022, 13:06
Resultat
Rapport
2021

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Bidragsytere:
 • Solveig Osborg Ose og
 • Silje Lill Kaspersen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 2021:01257
Antall sider: 346
ISBN: 978-82-14-07719-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Sammendrag

Våren 2021 var landets kommuner fortsatt preget av pandemisituasjonen og det var stor usikkerhet rundt smitteutviklingen. Det er derfor naturlig at ikke alle kommuner har kunnet prioritere rapporteringen i år, og totalt var det 24 kommuner/bydeler som ikke rapporterte og ytterligere 10 kommuner har kun fylt ut et minimum av skjemaet ved å bekrefte årsverkene som ligger inne i systemet fra forrige rapportering. Det er 338 kommuner/bydeler som har fullført hele eller nesten hele rapporteringen og inkludert de 10 kommunene som har bekreftet årsverkene, gir dette en dekning på 93,5 prosent. For de 24 kommunene/bydelene som ikke har rapportert, har vi brukt 2020‐tall. Fra 2020 til 2021 finner vi en økning på 1,3 prosent i årsverkene til kommunalt psykisk helse‐ og rusarbeid nasjonalt, fordelt på 1 prosents økning i tjenester og tiltak til voksne og 2,7 prosent økning i tjenester og tiltak til barn og unge.

Bidragsytere

Solveig Osborg Ose

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Silje Lill Kaspersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2