Cristin-resultat-ID: 1977789
Sist endret: 31. mars 2022, 10:42
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2021

Examining the effect of an education intervention on nurses*medicines management knowledge

Bidragsytere:
 • Grete Høghaug
 • Randi Skår
 • Thien Ngoc Tran og
 • Inger Schou Bredal

Tidsskrift

Nursing management
ISSN 1354-5760
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2021
Trykket: 2021
Volum: 28
Hefte: 5
Sider: 33 - 40

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Examining the effect of an education intervention on nurses*medicines management knowledge

Bidragsytere

Grete Høghaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stab medisin, helsefag og beredskap ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Randi Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Thien Ngoc Tran

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4