Cristin-resultat-ID: 1978151
Sist endret: 11. januar 2022, 11:28
Resultat
Rapport
2021

Samordnet beredskapsarbeid i Trondheim kommune : Økt trygghet og redusert sårbarhet

Bidragsytere:
 • Stian Antonsen
 • Gudveig Gjøsund
 • Torgeir Kolstø Haavik og
 • Kristine Vedal Størkersen

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 35
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sosiologi
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samordnet beredskapsarbeid i Trondheim kommune : Økt trygghet og redusert sårbarhet

Sammendrag

Koronakrisen har vært en ekstrem situasjon på mange måter. I tillegg til å være en krise med en uklar begynnelse og slutt, som rammer store deler av verden samtidig, og har en svært høy grad av usikkerhet, innebærer den et ekstremt samordningsbehov for en likeartet gjennomføring av oppgaver som er normalt håndteres innen hver sektor. Denne rapporten er produktet av et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning og sentrale aktører i samordningsgruppen og faggruppe organisasjon i Kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune. Prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Trøndelag. Rapporten benytter også informasjon innhentet gjennom en underveisevaluering av kriseledelsen i Trondheim kommune, og forskningsprosjektet CORNER som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Bidragsytere

Stian Antonsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Gudveig Gjøsund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Torgeir Kolstø Haavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Kristine Vedal Størkersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 4 av 4