Cristin-resultat-ID: 1980106
Sist endret: 3. februar 2022, 10:36
NVI-rapporteringsår: 2021
Resultat
Vitenskapelig monografi
2021

Rettens landskap : Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder

Bidragsytere:
 • Marie Ødegaard

Utgiver/serie

Utgiver

Cappelen Damm Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig monografi
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 497
ISBN: 9788202734459

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Landskapsarkeologi • Jernalder • Middelalder • Lov og rett og litteratur

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Historie
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rettens landskap : Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder

Sammendrag

Når og hvorfor oppstod det norrøne rettssystemet og hvor var tingstedene lokalisert? Dette er tema som lenge har vært ubesvart i norsk og nord-europeisk historie. I Rettens landskap. Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder undersøkes stedene for rettsmøter (tingsteder) og den administrative organisasjonen i det historiske Viken-området: de kystnære og sentrale delene av Sørøst-Norge, fra Telemark i vest til Bohuslän i øst. Dette geografiske området utgjør Borgartingets lovområde i middelalderen. Gjennom arkeologiske funn, onomastiske, topografiske og historiske kilder, diskuteres fremveksten av det juridiske landskapet i et langtidsperspektiv fra jernalder til middelalder, det vil si perioden 100–1600 e.Kr. Et gjennomgående tema er når rettssystemet oppsto og hvordan det utviklet seg over tid, både på lokalt og regionalt nivå. Sentralt står lokaliseringen av tingstedene i landskapet, og hvordan tingstedene inngikk som en viktig del av konsolideringen av maktstrukturer og senere kongelige styringssystem. Tingene drøftes i sammenheng med skiftende politiske og økonomiske strukturer, samt bosetnings- og samfunnsforhold som kan ha påvirket tingsystemet. Boken ser også på tingstedene i deres ulike kontekster med hensyn til lokalisering og betydning i regionen, og i sammenheng med tingsystemets utvikling i Nord-Europa. Rettens landskap gir dyptgående innsikt i steder for lov og rett og tilhørende rettsområder i Viken. Dette er en del av Norges territorielle inndeling som ikke har vært belyst i tidligere forskning. Boken er relevant for forskere og studenter innenfor historie og arkeologi som arbeider med eldre retts- og kirkehistorie, administrative inndelinger og statsdannelsesprosesser, men den er også velegnet for lokalhistorikere og kulturhistorisk interesserte lesere.

Bidragsytere

Marie Kjærnet Ødegaard

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marie Ødegaard
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling fornminner ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1