Cristin-resultat-ID: 1996723
Sist endret: 1. februar 2022, 22:37
Resultat
Brosjyre
2021

Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen av voksne innvandrere

Bidragsytere:
 • Elena Tkachenko
 • Birgitte Fondevik og
 • Jonas Yassin Iversen

Om resultatet

Brosjyre
Publiseringsår: 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeid med språkhjelpere om flerspråklig støtte i norskopplæringen av voksne innvandrere

Sammendrag

Denne veilederen baserer seg på erfaringer fra tre ulike prosjekter som er gjennomført ved voksenopplæringen på Rosenhof og Skullerud i Oslo og i kommunene Ålesund og Kinn1 . Prosjektene har det til felles at målet har vært å utvikle en flerspråklig undervisningspraksis der deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn får bruke morsmålet sitt eller andre språk deltakerne kan, i arbeidet med å tilegne seg norsk. I flere av prosjektene ble begrepet morsmålsstøtte brukt, men vi har i denne veilederen valgt å bruke begrepet flerspråklig støtte, for erfaringene viste at deltakerne tok i bruk hele sitt språklige repertoar i arbeidet med å lære norsk. I dette arbeidet har språkhjelpere/språkloser/morsmålsassistenter/flerspråklige assistenter hatt en helt sentral rolle. I den videre teksten vil vi bruke «språkhjelper» som samlebegrep for en flerspråklig person som ved å bruke sine flerspråklige ressurser og flerkulturelle kompetanse hjelper deltakere i norskopplæringen til å lære seg norsk og bygge bro mellom sine tidligere språklige erfaringer og kunnskaper og det de skal lære i et nytt land (jf. Alver & Dregelid, 2015; Eek, 2021). Målet med denne metodiske veilederen er å gi ledere og lærere i voksenopplæringen et teoretisk grunnlag og metoder for å støtte deltakerne i norskopplæringen med å bygge videre på det de kan fra før, når de skal lære seg norsk. Det pedagogiske prinsippet om å ta utgangspunkt i det man allerede kan når en skal lære noe nytt, gjelder også når man skal lære et nytt språk. Det blir dermed naturlig å bruke flerspråklighet som ressurs i norskopplæringen. En måte å gjøre det på er å involvere språkhjelpere. Denne veilederen handler om hva en språkhjelper er, hva slags kompetanse en språkhjelper trenger, hvilken rolle en språkhjelper har, og ulike former for flerspråklig støtte i norskopplæringen. Mens den primære målgruppen for veilederen er ledere og lærere i voksenopplæringen, kan det tenkes at noen kapitler fra denne veilederen kan presenteres og diskuteres med språkhjelpere som et utgangspunkt for arbeidet mot en felles forståelse av rollen som språkhjelper.

Bidragsytere

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Birgitte Fondevik

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskulen i Volda
Aktiv cristin-person

Jonas Iversen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jonas Yassin Iversen
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3