Cristin-resultat-ID: 1997572
Sist endret: 3. februar 2022, 17:30
Resultat
Poster
2022

Transdiagnostisk kognitiv trening for pasienter med spiseforstyrrelser: En randomisert kontrollert studie

Bidragsytere:
 • Siri Weider
 • Tora Thorsrud
 • Linda Thorsen og
 • Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren

Presentasjon

Navn på arrangementet: Regional digital forskningskonferanse i Helse Midt-Norge RHF
Sted: Digitalt
Dato fra: 9. februar 2022
Dato til: 9. februar 2022

Arrangør:

Arrangørnavn: Helse Midt-Norge RHF

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2022

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Klinisk psykologi

Emneord

Kognitiv nevropsykologi • Spiseforstyrrelser • Behandling

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transdiagnostisk kognitiv trening for pasienter med spiseforstyrrelser: En randomisert kontrollert studie

Sammendrag

Spiseforstyrrelser (SF) er komplekse psykiske lidelser med relativt dårlig prognose. Kognitive utfordringer, særlig eksekutive vansker og svak sentral koherens er hyppig forekommende hos denne pasientgruppen. Disse utfordringene kan sannsynligvis føre til økt sårbarhet for utviklingen av SF, komplisere behandlingsforløpet og virke som opprettholdende faktorer. Disse utfordringene er imidlertid sjelden belyst i ordinær terapi. Vi ønsker å undersøke effekten av metakognitiv trening (Cognitive Remediation Therapy; CRT) for pasienter med spiseforstyrrelser og samtidige kognitive vansker. I tillegg vil vi undersøke kognitiv funksjon og assosiasjoner mellom kognitiv funksjon, symptomer og mål på aktivitet og søvn både ved baseline og ved oppfølging.

Bidragsytere

Siri Weider

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tora Thorsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Linda Thorsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oslo Nye Høyskole
1 - 4 av 4