Cristin-resultat-ID: 1999460
Sist endret: 9. februar 2022, 12:04
Resultat
Rapport
2022

Vinje kyrkje, Vinje Arkeologisk avklarende undersøkelse i forbindelse med søknad om å etablere universell tilgang og ny hovedinngang

Bidragsytere:
  • Sunniva Wilberg Halvorsen

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 29
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Arkeologi og konservering
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vinje kyrkje, Vinje Arkeologisk avklarende undersøkelse i forbindelse med søknad om å etablere universell tilgang og ny hovedinngang

Sammendrag

6. september 2021 ble det gjennomført en avklarende arkeologisk undersøkelse ved Vinje kirke. Det ble åpnet to grøfter; en i sikringssonen, og en ved kirken. Det ble ikke påtruffet kulturminner i området i sikringssonen. I området inn mot kirkeveggen ble det påtruffet 7 graver fra middelalder eller tidlig etterreformatorisk periode, ved dybde 0,9-1,1 m. Undersøkelser med jordbor indikerte at det kun er 30-35 cm løsmasser under bunn av grøft. De påtrufne gravene har elendig bevaringstilstand.

Bidragsytere

Sunniva Wilberg Halvorsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1