Cristin-resultat-ID: 2003606
Sist endret: 19. februar 2022, 12:27
Resultat
Rapport
2022

Det Hanseatiske Museum, Bergen, 2020: Arkeologisk undersøkelse av to naverboringer. - NIKU Oppdragsrapport 8/2020

Bidragsytere:
  • Alexander Rory Dunlop

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 49
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Grunnboring • Middelalderarkeologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det Hanseatiske Museum, Bergen, 2020: Arkeologisk undersøkelse av to naverboringer. - NIKU Oppdragsrapport 8/2020

Sammendrag

NIKU prosjektnummer 1021718. I januar og mai 2020 undersøkte en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen tre naverboringer utført langs den nordvestre siden av Finnegården 1A, Det Hanseatiske Museum. Boringene ble foretatt i forbindelse med peling for fundamentering av jekkerigg. Det ene av borepunktene bød på problemer hva gjelder opptak av jordlagssekvenser, men de to andre ga gode resultater i form av kulturlag fra middelalderen – som for det meste representerte utfylling i Vågen med bruk av husholdnings- og byggeavfall. Fire botaniske prøver og fire 14C-prøver ble analysert; rapporter er vedlagt.

Bidragsytere

Rory Alexander Dunlop

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Alexander Rory Dunlop
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1