Cristin-resultat-ID: 2006495
Sist endret: 28. februar 2022, 21:32
Resultat
Mastergradsoppgave
2021

Elevers opplevelse av en fagdag med organisk kjemi og fokus på grønn kjemi

Bidragsytere:
 • Elise Lervik Rimstad

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 117

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Kjemi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elevers opplevelse av en fagdag med organisk kjemi og fokus på grønn kjemi

Sammendrag

Høsten 2021 og 2022 innføres nye læreplaner i fagene kjem 1 og kjemi 2 i videregående skole. Dette medfører implementering av nye temaer i læreplanene for fag samt fokus på andre arbeidsmåter og verdier i den overordnede delen av læreplanverket. Blant annet innføres grønn kjemi som et tema i læreplanene for kjemi 1 og kjemi 2. Denne oppgaven omhandler en studie hvor det er undersøkt hvordan en gruppe elever som tar faget kjemi 2 opplever ulike deler av en fagdag i organisk kjemi med fokus på grønn kjemi gjennomført på Universitetet i Oslo. I løpet av fagdagen skulle elevene gjøre en organisk syntese av benzosyre og vurdere syntesene ut fra utvalgte prinsipper for grønn kjemi gjennom diskusjon i ulike grupper. For å undersøke elevenes opplevelse ble det lagt vekt på ulike sider ved begrepene motivasjon og relevans, og fire deler av fagdagen: den organiske syntesen, fokus på grønn kjemi, elementer fra utforskende arbeidsmåter og gjennomføring på universitetet. Resultater knyttet til den organiske syntesen tyder på en sammenheng mellom elevenes mestringsforventning og opplevelse av mestring, samt at elever som ble utfordret på vanskelighetsgrad opplevde dette som positivt. Elevene hadde diskusjon som en del av etterarbeidet for den organiske syntesen, og aktiviteten later til å ha bidratt til økt interesse. Elevene trakk også fram gode og dårlige sider ved diskusjonene, som blant annet at det var spennende og fint å høre andre elever tanker som positive sider og dårlig tid som en negativ side. Studien indikerer at hvilke rammer en har rundt diskusjoner er viktig for hvordan elever opplever diskusjoner. For at elevene skal få størst mulig utbytte av diskusjonene er det viktig at rammene tilfredsstiller vilkår for gode diskusjoner. Fokuset på grønn kjemi bidro spesielt til at elevene opplevde en samfunnsmessig relevans gjennom opplevelse av kobling til virkeligheten og tydeliggjøring av forholdet mellom kjemi og miljø. At fagdagen ble gjennomført på Universitetet i Oslo bidro til en opplevelse av yrkesfaglig relevans for flere av elevene.

Bidragsytere

Elise Lervik Rimstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Svein Tveit

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo

Karoline Fægri

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3