Cristin-resultat-ID: 2006884
Sist endret: 2. mars 2022, 09:35
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2022

Pseudo-Platon: Leptodermos

Bidragsytere:
  • Kåre Letrud

Tidsskrift

Norsk pedagogisk tidsskrift
ISSN 0029-2052
e-ISSN 1504-2987
NVI-nivå 1

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2022
Publisert online: 2022
Trykket: 2022
Volum: 106
Hefte: 1
Sider: 79 - 85

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pseudo-Platon: Leptodermos

Sammendrag

Oversetterens kommentar: Jeg kom over dette manuskriptet på et loppemarked, gjemt innimellom sidene i et kassert bibliotekeksemplar av Aristoteles’ «Om komedien». Teksten var håndskrevet på attisk gresk, og viste seg å være en dialog mellom Sokrates og den unge mannen Leptodermos om begrepet krenkelse. Dialogen er lagt til en av dagene før rettssaken mot Sokrates. Stilistisk og tematisk minner den om Platons tidlige verker, men det forekommer ingen referanser til denne dialogen i de andre verkene hans, og karakteren Leptodermos finner jeg ikke omtalt andre steder. Jeg velger likevel å gjøre denne oversettelsen tilgjengelig da krenkelse er aktuelt også i våre dager.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kåre Letrud

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1