Cristin-resultat-ID: 2007008
Sist endret: 2. mars 2022, 14:26
Resultat
Rapport
2022

Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora

Bidragsytere:
 • Karl Henrik Sivesind og
 • Bernard Enjolras

Utgiver/serie

Utgiver

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Serie

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
ISSN 1891-2176

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Volum: Rapport
Hefte: 2022:3
Antall sider: 102
ISBN: 978-82-7763-723-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora

Sammendrag

Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet som kanaler for medborgernes påvirkning av politiske beslutninger, men de spiller i ulik grad en slik sivilsamfunnsrolle. Tidligere foregikk viktige deler av kontakten med offentlig myndigheter gjennom korporative kanaler, råd og utvalg, men uformelle kontaktformer og lobbyisme har blitt mer utbredt. I tillegg drives det rettighets- og støttearbeid gjennom sosiale medier. Har den demokratiske rollen til frivillige organisasjoner dermed blitt svekket? Rapporten analyserer sivilsamfunnsrollen basert på data fra organisasjonene selv og fra politikere, byråkrater og journalister, og den trekker inn teori om interessegrupper og tidligere forskning. En hovedkonklusjon er at kontakten med det offentlige varierer mellom policyfelter. Næringslivsorganisasjoner og yrkes- og fagorganisasjoner har som før god tilgang, men i tillegg kommer det flere organisasjoner og paraplyer innenfor helse, sosiale tjenester og samfunnspolitisk arbeid. Det offentlige kan påvirke hvilke organisasjoner som får ressurser og tilgang til beslutningsprosesser. Insiderne får påvirkningsmuligheter, men kan også bindes av omforente løsninger. Flere organisasjoner har dermed kontakt med regjeringen, Stortinget og direktorater. Organisasjoner med løsere tilknytningsformer bruker heller nettbaserte medier og nyhetskanaler for å nå ut med sine syn. Det er fortsatt stor gjensidig avhengighet mellom organisasjoner og myndigheter på viktige felter, og det opprettholder sivilsamfunnsrollens betydning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Henrik Sivesind

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Bernard Louis Enjolras

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bernard Enjolras
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Organisasjonenes kontakt og påvirkning sett fra myndighetenes og medienes synsvinkel.

Rommetvedt, Hilmar; Strømsnes, Kristin. 2022, NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1