Cristin-resultat-ID: 2009076
Sist endret: 11. mars 2022, 11:25
Resultat
Rapport
2022

Skjelettmateriale fra Mikaelskirken, Tønsberg Osteologisk analyse av materiale innkommet i 2016 og 2017

Bidragsytere:
  • Katharina Lorvik

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 17
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Arkeologi og konservering
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skjelettmateriale fra Mikaelskirken, Tønsberg Osteologisk analyse av materiale innkommet i 2016 og 2017

Sammendrag

I forbindelse med gravearbeid ved ruinen av Mikaelskirken i Tønsberg framkom det osteologisk materiale. Bein ble samlet inn ved NIKUs befaring i 2016 og ved en påfølgende utgravning i 2017. Funnene kommer fra ulike stratigrafiske kontekster. NIKU har foretatt en osteologisk analyse av alt innsamlet beinmateriale. Formålet var å beregne et minimumsantall individer, estimere alder, bedømme kjønn og registrere spor etter skader eller sykdom og eventuelle andre anomalier. Det ble undersøkt hvor vidt noen av beina lå in situ. Det konkluderes med at alt beinmateriale er tydelig redeponert. Den osteologiske analysen viser at materialet fra 2016 kan være gjenbegravde rester av én enkelt grav. Bein herfra er datert til før antatt oppføringstidspunkt for Mikaelskirken ved midten av 1100-tallet. I 2017 ble det dokumentert humant skjelettmateriale hvor bein fra det lavestliggende kulturlaget ble datert til tidsrommet fra midten av 1100-tallet til midten av 1200-tallet.

Bidragsytere

Katharina Lorvik

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1