Cristin-resultat-ID: 2009483
Sist endret: 14. mars 2022, 12:13
Resultat
Rapport
2022

Molløesmauet 1c, Bergen, 2021: Arkeologisk overvåking av gravearbeid. - NIKU Oppdragsrapport 26/2022

Bidragsytere:
  • Alexander Rory Dunlop

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 11
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Vågsbunnen • Middelalderarkeologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molløesmauet 1c, Bergen, 2021: Arkeologisk overvåking av gravearbeid. - NIKU Oppdragsrapport 26/2022

Sammendrag

NIKU prosjekt 1021968. I to dager i april og mai 2021 overvåket en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen gravearbeid innenfor deler av bygningen Molløesmauet 1c. Det var fjell oppe i dagen i den halvdelen av bygget som ligger/vender mot nordøst. I den halvdelen av bygget som ligger/vender mot sørvest var det moderne fyllmasser over en form for hagejord over geologiske lag. Ingen levninger fredet etter kulturminneloven ble avdekket.

Bidragsytere

Rory Alexander Dunlop

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Alexander Rory Dunlop
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1