Cristin-resultat-ID: 2010486
Sist endret: 22. mars 2022, 14:23
Resultat
Fagbok
2021

Tilpasset opplæring og inkluderende støttesystemer Høyt læringsutbytte for alle elever

Bidragsytere:
 • Thomas Nordahl og
 • Terje Overland

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagbok
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 160
ISBN: 9788205541764

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Pedagogikk og utdanning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilpasset opplæring og inkluderende støttesystemer Høyt læringsutbytte for alle elever

Sammendrag

Dette er de grunnleggende temaene for denne boka om tilpasset opplæring og inkluderende pedagogiske støttesystemer. Ut fra en tredeling av elevgruppen drøfter og viser Nordahl og Overland hvordan opplæring kan tilrettelegges for alle elever i skolen. Her presenteres et forskningsbasert system som har bedre sannsynlighet for å sikre elevenes læring enn det tradisjonelle spesialpedagogiske systemet som har vært brukt i skolen siden 1975. Forfatterne hevder at alle lærere trenger støtte fra kolleger i arbeidet, og slik støtte er spesielt viktig for lærere som prøver å forbedre læringsresultatene til elever som har mangelfullt læringsutbytte. I boka drøftes det hvordan interne og eksterne pedagogiske støttesystemer i skolen kan bistå lærere slik at opplæringen blir best mulig tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og muligheter. Videre legges det et sterkt fokus på at det er elevenes læring som er det inkluderende pedagogiske støttesystemet sin hensikt. Målgruppen for boken er for studenter i ulike lærerutdanningstilbud, og ikke minst aktive lærere og skoleledere som har behov for å videreutvikle den pedagogiske praksisen i skolen.

Bidragsytere

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Terje Overland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ukjent institusjon
1 - 2 av 2