Cristin-resultat-ID: 2011911
Sist endret: 23. mars 2022, 10:46
Resultat
Kunstutstilling
2021

Goliat, Draugen & Maria

Bidragsytere:
  • Liv Bugge

Presentasjon

Navn på arrangementet: Goliat, Draugen & Maria
Sted: Bergen
Dato fra: 15. desember 2021
Dato til: 31. mars 2022

Arrangør:

Arrangørnavn: Volt

Om resultatet

Kunstutstilling
Publiseringsår: 2021
Antall gjenstander: 4
Budsjett: 200000 NOK
Areal: 25 m2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Goliat, Draugen & Maria

Sammendrag

Kunstverket Goliat, Draugen & Maria består av tre skulpturer og en film. Skulpturene er støpt i betong i støpeformer laget fra 3D-printede modeller av undersjøiske landskap. Skulpturene viser havbunnens topografi (batymetri) i tre av få oljefelt på norsk sokkel med offentlig tilgjengelige geodata: Goliat i Barentshavet, og Draugen og Maria på Haltenbanken i Norskehavet. Skulpturene vises i Bergen i De naturhistoriske samlinger og i Strandkaiterminalens venteareal i desember og januar, og på Mon Plaisir i Sandviken i mars. Samtidig med visningen i Bergen, vises også verket i utstillingen Opplevelser av olje på Stavanger kunstmuseum, med skulpturer i Fiskepirterminalen, i Sølvberget bibliotek og kulturhus og i Stavanger kunstmuseum. Filmen er tilgjengelig på smarttelefon eller nettbrett, via appen Goliat, Draugen & Maria som en kan laste ned gratis via en QR-kode. Appen tar i bruk Augmented Reality (utvidet virkelighet), en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, der objekter i den virkelige verden kan være vertskap for virtuelle elementer. Ved å scanne skulpturen med appen får man tilgang til filmen. Liv Bugge har stilt seg spørsmålet «Hvor er selve berøringspunktet med det fossile annet enn i raffinerte produkter?». I Norge, i likhet med i andre oljenasjoner, preger oljen den nasjonale fortellingen, språket, politikken og økonomien. I Goliat, Draugen & Maria ønsker kunstneren å undersøke vår relasjon til oljen som materie. Filmen viser en gruppe menneskers erfaring med «oljens vesen» gjennom et fysisk møte med råolje fra Vigdisfeltet.

Tittel

Goliat, Draugen & Maria

Sammendrag

Liv Bugge’s latest work Goliat, Draugen & Maria comprises three sculptures and a film. Cast in moulds made from 3D-printed models of marine landscapes, the sculptures show the topography of the seabed (bathymetry) in three of the few oilfields on the Norwegian Continental Shelf with publicly available geodata: Draugen and Maria on Haltenbanken in the Norwegian Sea and Goliat in the Barents Sea. The sculptures are on display at the Natural History Collection and the Strandkaiterminal Waiting Room in Bergen throughout December and January, and at Mon Plaisir in Sandviken in March. Goliat, Draugen & Maria is concurrently being shown as part of the exhibition Experiences of Oil at Stavanger Art Museum, with the sculptures on display at Fiskepirterminalen, Sølvberget Library and Culture House and Stavanger Art Museum. The work’s accompanying film can be accessed via smartphone or tablet by downloading the free Goliat, Draugen & Maria app and scanning one of the sculptures. Using augmented-reality technology, the app enables virtual elements to be hosted within real-world settings. In Goliat, Draugen & Maria, Bugge looks to explore our relationship with oil by posing the question: “What points of contact do we have with crude oil other than as refined end-products?” In Norway, as in other oil-producing nations, oil affects the national narrative, language, politics and economy. Bugge’s film documents the reactions of a group of people as they encounter crude oil from the Vigdis field for the first time.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liv Bugge

  • Tilknyttet:
    Kunstner
    ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1