Cristin-resultat-ID: 2012515
Sist endret: 25. mars 2022, 11:09
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2022

Snakk om framtidsmennesket

Bidragsytere:
 • Ingvil Førland Hellstrand
 • Anders Riel Müller og
 • Kristine M. Stensland

Presentasjon

Navn på arrangementet: Snakk!
Sted: Bryne
Dato fra: 23. mars 2022
Dato til: 23. mars 2022

Arrangør:

Arrangørnavn: Snakk!

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Snakk om framtidsmennesket

Sammendrag

Kven er framtidsmennesket? Og kva slags samfunn lever framtidsmenneska i? Ingvil Hellstrand og Anders Riel Müller, begge tilsette ved Universitetet i Stavanger, kjem til Snakk! for å samtala om desse spørsmåla. Hellstrand er fyrsteamanuensis ved det samfunnsvitskaplege fakultetet på UiS. Science fiction er eit av fagfelta hennar. Ho er dessutan ein av grunnleggarane av The Monster Network. Müller er prosjektleiar for nettverket for Smartby-forsking, og veit mykje om teknologiane som formar byane våre. Ny teknologi gjev oss storslåtte moglegheiter, men også ein god del utfordringar som me ikkje bør la vera å diskutera når me bygger vidare på framtidsbyane våre.

Bidragsytere

Ingvil Førland Hellstrand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Anders Riel Müller

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger

Kristine M. Stensland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3