Cristin-resultat-ID: 2016030
Sist endret: 7. april 2022, 19:23
Resultat
Rapport
2018

ILD - Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering

Bidragsytere:
 • Vibeke Bjarnø
 • Ove Edvard Hatlevik og
 • Øyvind Førland Standal

Utgiver/serie

Utgiver

OsloMet-UiO

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 17

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ILD - Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ILD - Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering ble det etablert en følgegruppe for å dokumentere prosess og resultater. Følgegruppa har bestått av tre personer; førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø og professorene Ove Edvard Hatlevik og Øyvind Førland Standal. Følgegruppa har vært ledet av Vibeke Bjarnø. I tillegg til følgegruppa har ILD bestått av to delprosjekter leda av henholdsvis dosent Bjørn Smestad og førsteamanuensis Bård Ketil Engen. ILD-rapporten er skrevet av følgegruppa med tekstbidrag fra de to delprosjektlederne. Enkelte av de involverte lærerutdannerne i første studieår på den 5-årige grunnskolelærerutdanninga for 1.-7. trinn har også bidratt med korte eller lengre tekstelementer som har utgjort deler av grunnlaget følgegruppa har brukt for å skrive rapporten. Dette gjelder universitetslektorene Trine Gedde Dahl, Siri Krogh Nordby, Trude Sundtjønn og Mikkel Bertram Rustad, samt førsteamanuensis Olav Gravir Imenes.

Bidragsytere

Vibeke Bjarnø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ove Edvard Hatlevik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Øyvind Førland Standal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3