Cristin-resultat-ID: 2016165
Sist endret: 8. april 2022, 11:55
NVI-rapporteringsår: 2022
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2022

Etisk refleksjon i situasjonar med ubehageleg åtferd i sjukeheim

Bidragsytere:
 • Anne Marie Sandvoll og
 • Kari Eldal

Tidsskrift

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
ISSN 0800-7489
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2022
Trykket: 2022
Volum: 1
Sider: 17 - 21

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etisk refleksjon i situasjonar med ubehageleg åtferd i sjukeheim

Sammendrag

Eldre i sjukeheim er skrøpelegare enn tidlegare, og fleire eldre døyr i sjukeheim. Bebuarar kan ha utfordrande åtferd som kan vere krevjande for pleiarane. Ubehageleg eller repeterende åtferd krev tolmod, og i ein travel kvardag kan det oppstå situasjonar der ein får behov for etisk refleksjon. Løgstrup sin situasjonsetikk er nettopp forankra i situasjonar og difor ein god reiskap for etisk refleksjon. I ettertankens samtale kan pleiarane arbeide med situasjonen dei har vore i, diskutere kva som skjedde , og slik verte førebudd til framtidige situasjonar.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Marie Sandvoll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Eldal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2