Cristin-resultat-ID: 2016437
Sist endret: 10. april 2022, 07:59
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2022

Available artistry? A knowledge project about artists with disabilities in Norway.

Bidragsytere:
  • Tone Pernille Østern og
  • Elen Øyen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Double bill: Boklansering & presentasjon av forskningsprosjekt
Sted: Trondheim
Dato fra: 1. april 2022
Dato til: 1. april 2022

Arrangør:

Arrangørnavn: Multiplié dance festival

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Available artistry? A knowledge project about artists with disabilities in Norway.

Sammendrag

Tilgjengelige kunstnerskap? Et kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser – Tone Pernille Østern & Elen Øyen (NO): Et nytt forskningsprosjekt skal med utgangspunkt i både kunstneres og kunst- og kulturinstitusjoners erfaringer, identifisere hva som fremmer og hindrer personer med funksjonsnedsettelser fra å virke som profesjonelle kunstnere innenfor visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur i Norge. Forskningsprosjektet ledes av Fafo i samarbeid med NTNU på initiativ på og oppdrag fra Kulturrådet. Prosjektet er banebrytende i norsk sammenheng, og kommer ikke en dag for tidlig, ikke minst fordi Elen Øyen, som selv er dansekunstner og har en funksjonsnedsettelse, er med som medforsker fra NTNU. At mennesker med funksjonsnedsettelser selv er med og forsker på seg selv og sin situasjon med sitt blikk, er banebrytende i norsk kontekst, men samtidig på tide. På Multiplié presenterer Elen Øyen og medforsker Tone Pernille Østern, begge fra NTNU, det pågående prosjektet. Prosjektet ledes av Fafo som er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. Prosjekteier er Kulturrådet, som i 2020 fikk i oppdrag å være nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Les mer om forskningsprosjektet her: Kulturrådet, om prosjektet: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/forskningsprosjekt-om-kunstnere-med-funksjonsnedsettelser-er-i-gang Kulturrådet, om økt mangfold: https://www.kulturradet.no/mangfold/vis/-/slik-jobber-kulturradet-med-mangfold NTNU, forskningsformidling om prosjektet: https://www.ntnu.no/web/ilu/tilgjengelige-kunstnerskap

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tone Pernille Østern

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elen Øyen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2