Cristin-resultat-ID: 2017557
Sist endret: 19. april 2022, 13:04
Resultat
Briefs
2022

Biokulturellt arv, landskap och produktion. Biokulturellt arv och alternativ matproduktion. Policy Brief Nr 1 2022, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS), Karlstads universitet, Sverige og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norge

Bidragsytere:
 • Eva Svensson
 • Hilde Rigmor Amundsen og
 • Margareta Dahlström

Om resultatet

Briefs
Publiseringsår: 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biokulturellt arv, landskap och produktion. Biokulturellt arv och alternativ matproduktion. Policy Brief Nr 1 2022, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS), Karlstads universitet, Sverige og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norge

Bidragsytere

Eva Svensson

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
Aktiv cristin-person

Hilde Rigmor Amundsen

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Margareta Dahlström

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
1 - 3 av 3