Cristin-resultat-ID: 2017766
Sist endret: 20. april 2022, 09:51
Resultat
Rapport
2022

Konseptvalgutredning om fremtidig løsning for Sysselmesterens tjenestefartøy på Svalbard : utarbeidet for Justis- og beredskapsdepartementet

Bidragsytere:
 • Olav Nakken
 • Svein Olaussen
 • Svein Bråthen
 • Petter Skjelsbæk
 • Helge Bremnes
 • Anne Gudrun Mork
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Marstrand; Møreforsking

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 185

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konseptvalgutredning om fremtidig løsning for Sysselmesterens tjenestefartøy på Svalbard : utarbeidet for Justis- og beredskapsdepartementet

Sammendrag

Marstrand og Møreforsking (heretter omtalt MM) har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig løsning for Sysselmesterens tjenestefartøy på Svalbard, etter forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kontrakten for nåværende tjenestefartøy M/S Polarsyssel utløper i 2024, med opsjon til 2025. KVUen skal gi et grunnlag for å kunne velge fartøykonsept når nåværende avtaleperiode utløper. Fartøyet brukes hovedsakelig til beredskap, myndighetsutøvelse, tokt og tilsynsoppgaver, men også i noen grad til velferd, representasjon, frakt av gods, forskningsoppdrag m.m. Beredskapsrollen har blitt viktigere de senere årene, i takt med økt turisme. Tjenestefartøyet støtter opp under målene for norsk Svalbardpolitikk, og utgjør sammen med redningshelikoptre og Kystvakten den statlige beredskapen på Svalbard.

Bidragsytere

Olav Nakken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Svein Olaussen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner
Aktiv cristin-person

Svein Bråthen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Petter Skjelsbæk

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Helge Bremnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »