Cristin-resultat-ID: 2018784
Sist endret: 25. april 2022, 11:52
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2022

LANDTIME - The Planning and Building Act between
market demand, land policy, sustainability, temporality, 
and intergenerational justice (2021-2025). Møte mellom KDD og fem pågående planprosjekter. Del 1 Administrativt fokus. Del 2 Innhold og nytteverdi

Bidragsytere:
 • Knut Boge og
 • Marius Grønning

Presentasjon

Navn på arrangementet: Møte mellom KDD og fem pågående planprosjekter.
Sted: KDD, Oslo.
Dato fra: 22. april 2022
Dato til: 22. april 2022

Arrangør:

Arrangørnavn: Kommunal og distriktsdepartementet, planavdelingen

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2022

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landskapsplanlegging • Romlig, territoriell planlegging • Rettsvitenskap • Urbanisme og fysisk planlegging

Emneord

Temporalitet • By- og regionplanlegging • Plan og bygningsloven • Intergenerasjonell rettferdighet • Arealpolitikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LANDTIME - The Planning and Building Act between
market demand, land policy, sustainability, temporality, 
and intergenerational justice (2021-2025). Møte mellom KDD og fem pågående planprosjekter. Del 1 Administrativt fokus. Del 2 Innhold og nytteverdi

Sammendrag

Planleggingen organiserer vår evne til å se framover i tid, særlig basert på sin funksjon som en tekniske støtte for arealpolitikk, basert på et framtidsrettet perspektiv. I senere tid har dette perspektivet gjennomgått et viktig skifte, fra framskritt til intergenerasjonell rettferdighet. LANDTIME starter opp med å forberede grunnen for en omfattende undersøkelse av hvordan plansystemet er rigget for å håndtere ulike tidshorisonter og temporaliteter. Utfordringen er da å tidlig i prosjektet få en oversikt over arven av teknisk kunnskap og institusjonelle rammer fra fortida, for å informere de ulike forskningsoppgavene om interne avhengigheter i plansystemet. Dette gjøres gjennom en studie av historiske institusjonaliseringsprosesser og en internasjonal komparasjon av institusjonelle rammeverk for planlegging.

Bidragsytere

Knut Boge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Marius Grønning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2