Cristin-resultat-ID: 2021725
Sist endret: 5. mai 2022, 12:33
Resultat
Rapport
2021

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer?

Bidragsytere:
 • Aud Tennøy
 • Eva-Gurine Skartland
 • Marianne Knapskog
 • Frants Henrik Gundersen og
 • Fitwi Wolday

Utgiver/serie

Utgiver

Transportøkonomisk institutt

Serie

TØI-rapport
ISSN 0808-1190
e-ISSN 2535-5104

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 1860/2021
Antall sider: 149
ISBN: 978-82-480-1902-2

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer?

Sammendrag

Prosjektet har utviklet kunnskap som hjelper små og mellomstore byer (byer mindre enn Oslo) til å planlegge og utvikle arealbruken og transportsystemene på måter som bidrar til å øke miljøvennlige transportmidlers konkurransekraft versus personbilens, og dermed redusere bilavhengighet, trafikkmengder og klimagassutslipp. Vi har funnet at bilandeler og pendlingsavstander øker med boligers og arbeidsplassers avstand til sentrum i mindre byer etter samme mønster som i store byer. Gjennomsnittlig gangavstand til kollektivholdeplasser øker med økende bystørrelse, fra 328 meter i Hamar til 528 meter i Oslo. En rekke små og mellomstore byer som har lagt om sitt kollektivtilbud på måter som har gitt enklere, rettere og raskere ruter med høyere frekvens og redusert tilbudet på mindre brukte ruter. I alle unntatt en by har dette resultert i økte passasjertall, til dels betydelige økninger. Planene i fire byer vi undersøkte inneholdt noen grep vil styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft og andre som vil svekke den.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Aud Tennøy

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Eva-Gurine Skartland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt

Marianne Knapskog

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Frants Henrik Gundersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Regional utvikling og reiseliv ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Fitwi Wolday

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
1 - 5 av 5