Cristin-resultat-ID: 2022228
Sist endret: 6. mai 2022, 15:16
Resultat
Rapport
2022

Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå

Bidragsytere:
 • Mikkel Vindegg
 • Ingrid Christensen
 • Carlo Aall
 • Astrid Arnslett
 • Anders Tønnesen
 • Marit Elisabeth Klemetsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

CICERO Senter for klimaforskning

Serie

CICERO Report

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Volum: 2022
Hefte: 03

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå

Sammendrag

På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om barrierer for klimatilpasning, fem dialogseminarer med klimatilpasningsaktører fra ulike forvaltningsnivå, og en caseanalyse av Hamar kommune. Rapporten viser at det er en manglende politisk oppslutning rundt klimatilpasning i kommunene, ressurser er fremdeles en hovedbarriere, oversettelsen av kunnskap mellom statlig og lokalt nivå bør forbedres, fokus på sammensatte barrierer blir viktig for framtidige barrierestudier, og at utviklingen på klimatilpasningsfeltet gir behov for nye typer nettverk.

Bidragsytere

Mikkel Vindegg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Ingrid Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Carlo Leandro Aall

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Carlo Aall
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Astrid Arnslett

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning
Aktiv cristin-person

Anders Tønnesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved CICERO Senter for klimaforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »