Cristin-resultat-ID: 2024848
Sist endret: 16. mai 2022, 11:30
Resultat
Scenekunst
2022

Cynthia leser Sontag

Bidragsytere:
 • Signe Becker og
 • Espen Klouman Høiner

Om resultatet

Originalverkets tittel: Cynthia leser Sontag
Publiseringsår: 2022
Urframføring

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cynthia leser Sontag

Sammendrag

Signe Beckers alter ego, Cynthia, er en skikkelse som har oppstått under Beckers ph.d-prosjekt Lagd liv - Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv ved Kunsthøgskolen i Oslo. Cynthia er en høylytt, men allsidig eldre kvinne - konstant foranderlig etter Beckers behov. Når Cynthia leser Sontag vil skuespiller Espen Klouman Høiner gestalte, og gi stemme til Cynthia. Til støtte for ukrainske kunststudenter ved Vilnius Academy of Arts i Litauen.

Tittel

Cynthia reads Sontag

Sammendrag

Signe Becker's alter ego, Cynthia, is a figure who has emerged during Becker's PhD-project Made life - Staged objects and a staged self at the Oslo National Academy of the Arts. Cynthia is a loud but versatile older woman - constantly changing according to Becker's needs. When Cynthia reads Sontag, actor Espen Klouman Høiner will perform as, and give voice to Cynthia. In support of Ukrainian art students at the Vilnius Academy of Arts in Lithuania.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Signe Becker

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Espen Klouman Høiner

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2