Cristin-resultat-ID: 2024955
Sist endret: 16. mai 2022, 15:53
Resultat
Film
2022

Filmen «Biokulturell arv og alternativ matproduksjon: Besøk på gården Alm Østre og Jønsberg videregående skole, Stange, Norge» 22.04.2022. Oppdragsgiver Interreg Sverige – Norge, Indre Skandinavia, programområde Natur og Kulturarv (prosjektet Biokuma – Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (2020-2022).

Bidragsytere:
 • Jorid Martinsen og
 • Hilde Rigmor Amundsen

Om resultatet

Publiseringsår: 2022
Urframføring

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Filmen «Biokulturell arv og alternativ matproduksjon: Besøk på gården Alm Østre og Jønsberg videregående skole, Stange, Norge» 22.04.2022. Oppdragsgiver Interreg Sverige – Norge, Indre Skandinavia, programområde Natur og Kulturarv (prosjektet Biokuma – Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (2020-2022).

Bidragsytere

Jorid Martinsen

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Stab ved Norsk institutt for kulturminneforskning
Aktiv cristin-person

Hilde Rigmor Amundsen

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 2 av 2