Cristin-resultat-ID: 2032340
Sist endret: 16. juni 2022, 10:43
Resultat
Rapport
2018

DIVE‐analyse for Fredrikstad byområde Vedlegg til Fortettingsstrategi for Fredrikstad

Bidragsytere:
 • Fredrik Berg
 • Sveinung Krokann Berg og
 • Marianne Borge

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 192
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIVE‐analyse for Fredrikstad byområde Vedlegg til Fortettingsstrategi for Fredrikstad

Sammendrag

DIVE‐analysen for Byområdet Fredrikstad er utarbeidet som grunnlag for en fortettingsstrategi for Fredrikstad og følger som vedlegg til selve fortettingsstrategien. Riksantikvarens DIVE‐metodikk ligger til grunn for analysen som er gjort på områdenivå med utgangspunkt å vise hvilke delområder som er sårbare for fortetting med hensyn til kulturminneverdier og hvilke områder som har kapasitet for fortetting. Fredrikstads overordnede kulturhistoriske trekk er knyttet til Elverommet, Gamlebyen, Plankebyen og Industriutviklingen etter Plankebyen. Innenfor disse overordnede byrommene finnes kulturmiljøer som er representative for denne overordnede historien og som må ses i sammenheng for å forstå Fredrikstad av i dag og for å kunne anbefale fortetting på en måte som ivaretar Fredrikstads historiske karaktertrekk. Disse delområdene/kulturmiljøene er angitt i et sårbarhetskart som oppsummerer DIVE‐analysen og som bidrar til å tydeliggjøre hvilke områder som egner seg for fortetting.

Bidragsytere

Fredrik Søren Berg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Fredrik Berg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bygningsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Sveinung Krokann Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Marianne Borge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 3 av 3