Cristin-resultat-ID: 2032352
Sist endret: 16. juni 2022, 11:01
Resultat
Rapport
2021

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Berger, Svelvik/Drammen kommune

Bidragsytere:
 • Sveinung Krokann Berg
 • Siv Leden
 • Marianne Borge og
 • Nora Furan

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 94
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Berger, Svelvik/Drammen kommune

Sammendrag

I forbindelse med ny områderegulering for Berger har NIKU utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse med bruk av DIVE-metoden. Medvirkning er utført ved gjestebud-modellen der 29 verter på Berger har samlet lokale innspill til analysen. Bergers karaktertrekk er beskrevet gjennom fem temaer: Landskapet; Spor etter tidlig bosetting; Gårdsmiljøet; Industrisamfunnet (fabrikk, bolig, infrastruktur, andre funksjoner) og andre etableringer; Boligbygging på 1970-tallet. Kvaliteter, sårbarhet og utfordringer for hver av disse karakteristiske elementene er beskrevet med vekt på de mest sentrale elementene som utgjør kulturmiljøet på Berger. Avslutningsvis er det angitt mulighetsrom og prinsipper som anbefales lagt til grunn for å ivareta og bygge videre på disse kvalitetene i det videre arbeidet med områdeplanen for Berger. DIVE-analysens konklusjon er at det tidligere industristedet Berger utmerker seg i norsk sammenheng. Det ligger i et vakkert kulturlandskap, omgitt av markante koller ut mot fjorden, og framstår som et helhetlig kulturmiljø med harmonisk småhusbebyggelse og større, gamle industribygninger med høy materialkvalitet. Tettstedet rommer spennende historier og immateriell kulturarv, i tillegg til varierte kulturminner tilbake til bronsealder. For å ivareta stedets sjeldne kvaliteter trengs strenge planbestemmelser.

Bidragsytere

Sveinung Krokann Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Siv Leden

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bygningsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Marianne Borge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Nora Furan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 4 av 4