Cristin-resultat-ID: 2032358
Sist endret: 16. juni 2022, 11:09
Resultat
Rapport
2021

Schibsteds trykkeri i Nydalen: Kulturhistorisk og arkitektonisk beskrivelse og vurdering

Bidragsytere:
 • Marianne Borge og
 • Lars Jacob Hvinden-Haug

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for kulturminneforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 21
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Schibsteds trykkeri i Nydalen: Kulturhistorisk og arkitektonisk beskrivelse og vurdering

Sammendrag

I forbindelse med at Schibsted har besluttet å flytte fra Nydalen, er det igangsatt en omregulering av området med formål boliger, næring og kultur. Schibsted trykkeri ble oppført i 1997 med ambisjon om å profilere selskapet gjennom arkitektur, med Narud Stokke Wiig som arkitekter. OBOS er nå eier av anlegget, og i prosessen med omregulering av området til boligformål ble anlegget vurdert som bevaringsverdig av byantikvaren. Dette var blant annet for å ivareta en industrihistorisk kontinuitet i Nydalen. Anlegget er formet utfra en industriell logikk med en arkitektonisk komposisjon innpasset i landskapet og tilpasset nabolaget. NIKUs konklusjon er at det i første rekke er trykkerihallene langs Sandakerveien som er de mest slående arkitektoniske elementene i anlegget. Anleggets kulturhistoriske verdi er knyttet opp til Schibsteds aktiviteter i bygget og en transformasjon av anlegget til bolig vil innebære at disse forholdene endres. NIKUs rapport gjennomgår anlegget – og hvordan det kan inngå i en ny sammenheng.

Bidragsytere

Marianne Borge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Lars Jacob Hvinden-Haug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bygningsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 2 av 2