Cristin-resultat-ID: 2035141
Sist endret: 26. juni 2022, 15:49
Resultat
Fagartikkel
2022

2. STOPPFrail-2. Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk til skrøpelige eldre med begrenset gjenstående levetid

Bidragsytere:
 • Marit Stordal Bakken
 • Anette Hylen Ranhoff
 • Anne Gerd Granås
 • Aina G. Langørgen
 • Olav Spigset og
 • Sabine Ruths

Tidsskrift

Norsk Legemiddelhåndbok

Om resultatet

Fagartikkel
Publiseringsår: 2022
Publisert online: 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

2. STOPPFrail-2. Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk til skrøpelige eldre med begrenset gjenstående levetid

Bidragsytere

Marit Stordal Bakken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Anette Hylen Ranhoff

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Anne Gerd Granås

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunns ved Universitetet i Oslo

Aina G. Langørgen

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Olav Spigset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »