Cristin-resultat-ID: 2039347
Sist endret: 25. juli 2022, 12:28
Resultat
Intervju
2022

Sa opp jobben for å plukke blåbær

Bidragsytere:
  • Annechen Bahr Bugge

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2022
Sted: Budstikka +
Type: Avis
Dato: 20. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sa opp jobben for å plukke blåbær

Sammendrag

Annechen Bahr Bugge, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, forteller at tradisjonen med å plukke bær står sterkt blant nordmenn. I en fersk undersøkelse i SIFO-regi oppgir seks av ti nordmenn at de har plukket bær i løpet av det siste året. Aktiviteten er litt større blant kvinner enn menn, og litt større på bygda enn i byene. - Interessen for å plukke, dyrke og høste har økt de siste årene. Flere prioriterer mat høyt og investerer tid i å plukke ettertraktede skogsbær. Kvaliteten og smaken på norske bær oppfattes som svært god. De blir sett på som sunne, rene og smakfulle, sier Bugge, som forsker på mat og historiske spisevaner blant nordmenn.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Annechen Bahr Bugge

  • Tilknyttet:
    Intervjuobjekt
    ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1