Cristin-resultat-ID: 2039426
Sist endret: 25. juli 2022, 14:56
Resultat
Intervju
2022

Striden om Quislings nazibauta.

Bidragsytere:
  • Jan Ingar Thon og
  • Torgrim Sneve Guttormsen

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2022
Sted: Aftenposten
Type: Avis
Dato: 5. mai 2022

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Minnestudier • Kulturarvstudier • Kullturminneforvaltning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Striden om Quislings nazibauta.

Sammendrag

Striden om Quislings nazibauta. Vidkun Quisling ville gjøre Stiklestad til et varig monument over nasjonalsosialismen. Som kronen på verket reiste nazistene en høy bauta. Den vekker fortsatt strid.

Bidragsytere

Jan Ingar Thon

  • Tilknyttet:
    Journalist
Aktiv cristin-person

Torgrim Sneve Guttormsen

  • Tilknyttet:
    Intervjuobjekt
    ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 2 av 2