Cristin-resultat-ID: 2048188
Sist endret: 5. september 2022, 10:48
Resultat
Rapport
2022

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022

Bidragsytere:
 • Merete Allertsen og
 • Tone Morken

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Research Centre. NORCE

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 30
ISBN: 978-82-8408-247-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022

Sammendrag

I 2022 er det registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020. Det er en betydelig økning antall legevakter som har legevaktbil. Legevakten var sentral i håndtering av covid-19 pandemien. De fleste legevaktene har tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste, og mange legevakter har standardisert verktøy for triagering. En rekke legevakter mangler akuttmedisinsk samtrening med ambulanse. Resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene for legevakt 2022 finnes på Helsedirektoratets nettsider Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus

Bidragsytere

Merete Allertsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2