Cristin-resultat-ID: 2051517
Sist endret: 14. september 2022, 09:43
Resultat
Intervju
2022

Vi snakker for lite om mening i helsevesenet

Bidragsytere:
  • Carl Tollef Solberg og
  • Ole Gunnar Onsøien

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2022
Sted: Dagens Meidin
Type: Avis
Dato: 14. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vi snakker for lite om mening i helsevesenet

Sammendrag

Med essayet «Fødselens tragedie, eller tragediens fødsel? Om Zapffe og eksistensens ytterkanter» vant nettopp Carl Tollef Solberg Zapffe-prisen. Den lyder på 100.000 kroner, og går til et «originalt, skriftlige arbeide om menneskets forplanting, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering». Bak filosofikonkurransen står Stiftelsen Berit og Petter Wessel Zapffes fond. Solberg sier til Dagens Medisin at han, i essayet, tar utgangspunkt i Peter Wessel Zapffes filosofi, som kort fortalt går ut på at menneskelivet er grunnleggende tragisk. Dette er noe Zapffe særlig har utbrodert i sine to filosofiske verker, essayet «Den siste Messias» (1933) og den 600 sider lange doktorgradsavhandlingen «Om det tragiske» (1941).

Bidragsytere

Carl Tollef Solberg

  • Tilknyttet:
    Intervjuobjekt
    ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Ole Gunnar Onsøien

  • Tilknyttet:
    Journalist
1 - 2 av 2