Cristin-resultat-ID: 2052286
Sist endret: 16. september 2022, 08:50
Resultat
Rapport
2022

Bestandsestimering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data - Presentasjon av en kjønns- og stadium-strukturert dynamisk populasjonsmodell

Bidragsytere:
 • Stig William Omholt og
 • Erling L. Meisingset

Utgiver/serie

Utgiver

NIBIO

Serie

NIBIO Rapport
ISSN 2464-1162

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Volum: 8
Hefte: 118
Antall sider: 34
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bestandsestimering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data - Presentasjon av en kjønns- og stadium-strukturert dynamisk populasjonsmodell

Sammendrag

I denne rapporten viser vi at jegerrapporterte data gir mulighet for robust bestandsestimering av hjort basert på modellgenererte populasjonsforløp og derved mulighet for framskriving av bestandsutvikling som funksjon av jaktuttak. Tidsseriedataene, populasjonsmodellen og metoden for sammenstilling definerer til sammen en estimeringsmodell. Med utgangspunkt i data fra kommunene Averøy, Tingvoll, Surnadal og Sunndal i Møre og Romsdal viser vi hvordan en slik estimeringsmodell kan brukes til å få robuste anslag for størrelse og sammensetning av hjortebestandene på lokalt nivå.

Bidragsytere

Stig William Omholt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Erling Meisingset

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Erling L. Meisingset
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for skog og utmark ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 2 av 2