Cristin-resultat-ID: 2054102
Sist endret: 21. september 2022, 18:48
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2022

FOU-PROSJEKTET "ARKEOLOGI I VEIEN?" SLUTTRAPPORT Bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder ved arkeologisk registrering i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter

Bidragsytere:
  • Knut Paasche

Tidsskrift

NIKU Oppdragsrapport

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2022
Trykket: 2022

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre geofag • Arkeologi • Geoteknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FOU-PROSJEKTET "ARKEOLOGI I VEIEN?" SLUTTRAPPORT Bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder ved arkeologisk registrering i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter

Sammendrag

Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norsk institutt for kulturminneforskning startet i 2012 et forsknings- og utviklingsprosjekt som ved sin avslutning har pågått i hele 10 år. Prosjektet har omhandlet bruk av inngrepsfrie avanserte metoder for registrering av arkeologiske kulturminner i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter. Prosjektet «Arkeologi i veien?» (AiV-prosjektet) har hatt som formål å teste ut hvorvidt høyteknologiske fjernmålingsmetoder som geofysikk, LIDAR, samt satellittbilder og flyfoto kan supplere og eventuelt erstatte noen av de tradisjonelle arkeologiske metodene som brukes til registrering av kulturminner i forkant av større veiprosjekter, og på den måten begrense områder som skal sjaktes eller undersøkes på annen, konvensjonell måte. AiV-prosjektet har i perioden 2012–2020, med gode resultater, testet ut bruken av geofysiske undersøkelsesmetoder ved flere prosjekter i hele landet. Prosjektet fikk en videreføring gjennom VEMOP-prosjektet (The Vestfold monitoring project. Environmental factors in minimal-invasive Cultural Heritage Management) i Vestfold- og Telemark fylke, og blir dermed ikke endelig sluttført før 2022.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Paasche

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 1 av 1