Cristin-resultat-ID: 2055986
Sist endret: 27. september 2022, 14:46
Resultat
Mastergradsoppgave
2022

Arbeid med autentiske tekstar i kjemi programfag: Kritisk lesing og vurdering av relevans

Bidragsytere:
 • Sara Kinden Solem

Utgiver/serie

Utgiver

Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 86

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Pedagogikk og utdanning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeid med autentiske tekstar i kjemi programfag: Kritisk lesing og vurdering av relevans

Sammendrag

Denne studien presenterer bruk av leseverktøy i arbeid med ein autentisk tekst i kjemi programfag. Føremålet med studien var mellom anna å undersøke om verktøya kunne bidra til å fremme kritisk lesing og evne til å sjå teksten sin relevans. Arbeidet tar utgangspunkt i kompetansemål i kjemi 1 og overordna del av den nye læreplanen med særleg fokus på kritisk tenking, grunnleggande ferdigheiter og det å kunne presentere kjemifagleg innhald frå ulike kjelder. Elevane i undersøkinga fekk utdelt rollekort i møte med ein tekst, og diskuterte sidan i grupper ved bruk av eit samtalekart. Funna indikerer at elevane meistra å presentere innhaldet i teksten og å bruke visse strategiar for kritisk lesing av naturvitskaplege tekstar som skildra i litteraturen. Dei fann også fleire koplingar til seg sjølv og samfunnet når det gjeldt relevans. Noko som var meir fråverande i diskusjonane var identifisering av bevis for påstandar, og elevane uttrykte gjerne utfordringar med å identifisere føremålet med teksten. Fleire av gruppene opplevde også teksten som lite relevant for kjemifaget. Det kan tyde på eit behov for å påpeike at kjemi ikkje berre er teori knytt til atom og bindingar på mikronivå, men at det også omfattar korleis vi omgås og blir påverka av kjemiske stoff i vår kvardag.

Bidragsytere

Sara Kinden Solem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo

Karoline Fægri

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo

Svein Tveit

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3