Cristin-resultat-ID: 293267
Sist endret: 18. februar 2019, 11:21
Resultat
Digitale læremidler
2007

Søk & Skriv

Bidragsytere:
 • Susanne Ruth Mikki
 • Therese Skarås Skagen
 • Maria Carme Torras
 • Solveig M.L. Kavli
 • Irene Hunskår og
 • Sissel Hafstad

Utgiver

Universitetet i Bergen
Bergen

Om resultatet

Digitale læremidler
Publiseringsår: 2007
Internasjonalt
www

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søk & Skriv

Sammendrag

Et sentralt læringsmål for kurset Søk & Skriv er å hjelpe studenter til å bli mer informasjonskompetente. ”Ein informasjonskompetent person er ein som veit når og korfor ein treng informasjon, korleis ein finn informasjonen, og korleis ein vurderer, bruker og kommuniserer informasjonen på ein etisk måte ”(Chartered Institute of Library and Information Professionals 2004). Denne kompetansen gjør studenter i stand til å skille ut kvalitetsinformasjon for å skape mening og gi ny kunnskap. Informasjonskompetanse er en etterspurt kompetanse i forskning, næringsliv og ellers i samfunnet. Kvalitetsreformen legger vekt på at informasjonskompetanse er fremtidens nøkkelkompetanse. Søk & Skriv kombinerer søke- og skriveprosessen studenter går igjennom. Både søking etter informasjon og skriving er kreative prosesser der informasjonssøk henger nøye sammen med oppgaveskriving. Dette gjenspeiler seg i aktivitetene studentene gjør underveis i kurset.

Tittel

Search & Write

Sammendrag

One of the most important teaching goals of the Search & Write course is to help students become more information literate. "An information literate person is someone who knows when and why they need information, how to find the information and how to evaluate, use and communicate the information in an ethical way." (Chartered Institute of Library and Information Professionals 2004). Information literacy enables students to separate out quality information and use it to develop an opinion and provide new knowledge. There is a high demand for information literacy skills in research, business and otherwise in society. The governmental academic reform 'Kvalitetsreformen' emphasises that information literacy is a future key literacy. Search & Write combines the searching and writing process students go through. Both searching for information and writing are creative processes and the search for information is an integral part of thesis writing. This is reflected in the activities students go through in the course.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Susanne Ruth Mikki

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling for medisin, realfag og psykologi ved Universitetet i Bergen

Therese Skagen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Therese Skarås Skagen
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse ved Universitetet i Bergen

Maria-Carme Torras Calvo

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Maria Carme Torras
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling for samfunnsvitenskap, humaniora og juss ved Universitetet i Bergen

Solveig Kavli

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Solveig M.L. Kavli
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Avdeling for samfunnsvitenskap, humaniora og juss ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Irene Hunskår

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »