Cristin-resultat-ID: 294452
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Doktorgradsavhandling
2009

Fortidens tyngde - om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem

Bidragsytere:
  • Elisabeth Fransson

Utgiver/serie

Utgiver

Unipup AS

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 200

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fortidens tyngde - om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem

Sammendrag

Avhandlingen tar utgangspunkt i unge kvinner og menns fortellinger og kaster lys over hvordan fortiden aktualiseres og knyttes til mening i forbindelse med opphold og utflytting fra ungdomshjem, Materialet består av 27 unge kvinner og menn og bygger på intervjuer enkeltvis og i grupper, pluss observasjoner og studier av sentrale dokumenter. Analysene er inspirert av Michel Foucault og Erving Goffman.

Tittel

The weight of the past - on self-work whilst living ind and leaving youth homes.

Sammendrag

The dissertation analyses how the past becomes topical and is given meaning in connection with leaving in and leaving youth homes. The material consists of 27 women and men recruited from three youth homes in the Oslo erea and is based on intervjues with individuals and groups, observations and the study of key documents. The analyses is inspiered by Michel Foucault and Erving Goffman.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Fransson

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Seksjon for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1