Cristin-resultat-ID: 299518
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Doktorgradsavhandling
2002

Understanding the demand for illicit drugs. An empirical approach based on self-reported data

Bidragsytere:
  • Anne Line Bretteville-Jensen

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Bergen
NVI-nivå 0

Serie

Dissertations in Economics

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2002
Hefte: 25
Antall sider: 178
ISBN: 82-92406-04-2

Importkilder

Fdok-ID: 24642

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Understanding the demand for illicit drugs. An empirical approach based on self-reported data

Tittel

Understanding the demand for illicit drugs

Sammendrag

Påstanden om at forbruket av rusmidler blant rusmiddelavhengige vil forbli konstant selv om priser på alkohol og narkotika endres, grunnet deres avhengighet, møter en ofte. Gjennom et stort antall intervjuer med narkotikamisbrukere som oppsøker den såkalte "Sprøytebussen" i Oslo viser denne doktoravhandlingen at dette ikke er tilfelle. Også tyngre rusmiddelmisbrukere endrer forbruket vesentlig når priser og inntekt forandres. Heroinavhengige er mer prisfølsomme enn amfetaminmisbrukere og kvinnelige misbrukere reagerer mer på prisendringer enn mannlige. Informasjon om prisfølsomhet kan være viktig ved utarbeidelse og vurdering av narkotikapolitiske virkemidler. Et overraskende funn fra undersøkelsen er at kvinnelige heroinmisbrukere rapporterte å bruke mer heroin enn mannlige. Den bekrefter at norske sprøytemisbrukere har et utbredt blandingsmisbruk. Kvinner og menn oppgir til dels ulike finansieringskilder med henholdsvis prostitusjon og stoffsalg som de viktigste. Vinningskriminalitet var mindre viktig enn forventet. Avhandlingen diskuterer i tillegg ulike økonomiske teorier for etterspørsel og avhengighet, og hypotesen om at ulikheter i framtidsorientering er medvirkende til at enkelte personer utvikler avhengighet blir testet, men støttes ikke entydig av funnene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1